Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów w koszyku.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Dostawa w sklepie Goodform.pl jest realizowana przez firmę kurierską DHL.

Przesyłki są ubezpieczone. Prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W takim przypadku podstawą reklamacji jest protokół szkody spisany w obecności kuriera.
Koszt transportu dla zamówień o wartości poniżej 199 zł to 16.00 zł.
Koszt transportu dla zamówień o wartości powyżej 199 zł je wynosi 0 zł.*
Kosz transportu specjalnego dla zamówień o dużych gabarytach wynosi 197 zł.
Możliwość odbioru osobistego.*

 * nie dotyczy mebli i lamp o dużych gabarytach, paneli ściennych gipsowych

Dostawa

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-42 dni roboczych. Każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres zostanie wysłana informacja o dokładnym czasie realizacji zamówienia. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Czas realizacji zamówień ze względu rynek surowców, który pozostaje niestabilny i nieprzewidywalny pod względem dostępności, cen, niezawodności dostaw i terminów realizacji może ulec wydłużeniu. Większość zamówień jest realizowana terminowo. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.  W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po uprzednim uiszczeniu opłaty za zamówienie przelewem na konto lub za pośrednictwem PayU. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy lub w Punkcie Odbioru w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą miejsca i terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Meble i lampy o dużych gabarytach, panel ścienne gipsowe dostarczane są tylko za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.  Sprzedawca, każdorazowo ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu. Faktury są wysyłane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres. Na życzenie klienta faktura w formie papierowej może być wysłana za pomocą poczty tradycyjnej. W przypadku wystawienia paragonu zostanie on dostarczony wraz z dostawą, w razie braku takiej możliwości  zostanie wysłany za pośrednictwem poczty. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
d) raty PayU poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu Sprzedawcę informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego);
Klient jest zobowiązany w terminie 3 dni dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie powyżej Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.